Và al contegnud

Dispersion (qimega)

De Wikipedia
Lombard Quell articol qì l'è scrivud in Lombard, cond l'ortografia Scriver Lombard.

Una dispersion, o sistema disperdid, l'è un sistema bi-faseg ind el qual una fas, ciamada disperdida, discontinua o interna, l'è distribuida ind forma de partexelle o gocine ind una segonda fas, ciamada continua, disperdenta o esterna. Una carataristega comuna a tœts qei sistema qé l'è qe se parla de struture molecolare picinine fess, jeneralment ind un intervall de nano- o micro-meter; i sistema disperdids i è studiads e doprads fess ind tants setor diferents, intra i quai qell farmaceuteg, cosmeteg, alimentar, de le plastege, de le vernix, dei deterjents, e tants olter an'mo.

Carataristege jenerale

[Modifega | modifica 'l sorgent]

I sistema disperdids i è sistema faits sœ de du elements qimegament diferents intra de lor, vun dei quai l'è definid fas disperdida, e el segond fas continua o veicol; ai elements de la fas disperdida se ge dix unitaa discrete, e ona carateristega importanta importantenta de qei sistema qé l'è qe i g'ha una region de confin intra le do fas, qe i ge dix interfaça.

Classifegazion

[Modifega | modifica 'l sorgent]

Come qe i sistema disperdids i è incé importants del pont de vista qimeg e tecnolojeg, e i ven a formar tants prodots e sistema diferents e cond carataristege diferente anca fess, g'è deverse classifegazion de qei sistema qé, segond la carataristega qe se varda. Le classifegazion principai i è tre, çoè qella basada ins el stait fiseg, qella basada ins le dimension de le unità discrete, e qella basada ins la termodinamega.

Classifegazion fisega

[Modifega | modifica 'l sorgent]

Vœna de le modalità plussee doprade per classifegar i sistema disperdids l'è qella qe la varda el stait fiseg de le unitaa discrete e de la fas disperdenta. Sies vun sies l'olter de faits i pœl vesser ind ognun dei tre staits de la materia (solid, liqued, gassos); i saress donca nœv combinazion, çoè nœv diferente tipolojie de sistema. D'oltra banda però bexoa dir qe i gas i sa disperd molecolarment intra de lor, e i forma donca de le soluzion ciare e nete, e miga un sistema disperdid; ince, se considera doma vot tipolojie de dispersion. Se la fas disperdida l'è un gas, le unità discrete le ven ciamade micro-bolle; se l'è un liqued, microgoce; se l'è un solid, se ge dix micropartexelle. I vot sistema disperdids second qella classifegazion qé, i è:

  • Aerosol liqued: la fas disperdida l'è un liqued e qella continua un gas. Un exempe de sistema de qella tipolojia qé qe se trœva ind natura l'è la geba, qe l'è faita sœ de micro-goce (liqued) disperdide ind l'aria (gas);
  • Aerosol solid: la fas disperdida l'è un solid, e qella continua un gas. Un exempe l'è el fœm;
  • S'ciœma: la fas disperdida l'è un gas, e qella continua un solid. Le s'ciœme i è doperade ind tants camp, 'me qell alimentar, cosmeteg, qimeg, etc, e i è faite sœ de micro-bole ind on liqued;
  • Emulsion: sies la fas disperdida, sies qella continua i è liquede. Un exempe de emulsion l'è el lait, i è sistema doperads fess ind tants ambits;
  • Sospension: la fas disperdida l'è un solid, e qella continua un liqued. I è sistema doperds fess ind farmacia, prexempe tants antibioteg per i putin i è faits de sospension;
  • S'ciœma solida: la fas disperdida l'è un gas, e qella continua un solid. Le s'ciœme solide i è doprade in tants materiai per l'imbalaj, presempe el poliuretan o el polistiren;
  • Emulsion solida: la fas disperdida l'è faita de micro-goce de un liquid, e qella continua de un solid. Le creme i è un exempe de emulsion solide o semi-solide, doperade ind cosmetega e farmacia;
  • Sospension solida: sies la fas disperdida qe qella continua i è solids. Exempe tipeg de sospension solide i è i materiai plasteg colorads, indov qe el color l'è dait da micro-partexelle de pigments, sospendids ind la matrix polimerega.

Classifegazion dimensionala

[Modifega | modifica 'l sorgent]

Una modalitaa de classifegazion doperada fess per le dispersion l'è qella qe la varda la dimension media dei elements discrets de la fas disperdida (micro-bolle, micro-goce, micro-partexelle). L'è important fess tegner ind cœr qe, fœra qe ind un quai rar cas, la dimension dei elements dicrets l'è una dimension media, perqè ogne unità la presentarà semper una diferenza, anca picinina fess, cond i olter, e squase mai precisa precisenta. Per convenzion, se considera qe le unità discrete le sapes sferege, istess qe qella situazion qé la sœced ind jeneral doma cond le micro-bolle e le micro-goce, e squase mai cond le micro-partexelle. Le tre tipolojie de dispersion, segond qella classifegazion qé, i è:

Dispersion molecolara

[Modifega | modifica 'l sorgent]
Per savenn pussee, varda l'articol Soluzion.

Una dispersion molecolara la g'ha dei elements discrets qe i correspond a ion o molecole de pes molecolar bass (sota i 2000 Da), e i è donca soluzion vere e propie. I elements discrets i è plœ pecen de un nanometer, e i è invisiboi sies al microscope oteg qe al microscope eletroneg; i pœl passar a travers de la plœpart dei filter e la plœpart de le membrane semi-permeabii, fœra de qelle per l'osmosis inversa. I g'ha ona diffusion rapida fess, prategament instantanea;

Dispersion colloidala

[Modifega | modifica 'l sorgent]

Le dispersion colloidale i è miga soluzion vere e proprie, ma plœtost dispersion caratarizade de elements de dimension intra 1,0 nm ed 1,0 μm. Exempe de dispersion colloidale i è le dispersion de proteine. Qelle dispersion qé le se ved miga al microscope oteg ma le se pœl veder cond el microscope eletroneg; i elements discrets i passa a travers de vergun filter, ma miga de le membrane semipermeabii. Le dispersion colloidale le pœl vesser faite de molecole grande (e allora i è liofile), 'me ind el cas de proteine o polimer, o de partexelle inorganege insolubil, miga dividide de manera mono-molecolara, e ind qell cas qé le se ciama liofobe. Anca se le dispersion liofile le se insomea fess a le soluzion, bexoa regordar-s qe i è miga soluzion propriament diite, donca l'è miga jœst ciamarle "soluzion".

Dispersion grosse

[Modifega | modifica 'l sorgent]

Le dispersion grosse i è sistema indov qe i elements discrets qe i la costituess i g'ha una dimension plœ granda de 1,0 μm; exempe de dispersion grosse i è le dispersion de bater, de cellule. I elements discrets ind qelle dispersion qé i è visibii cond tœts i microscope, e i passa miga de nissun filter.

Classifegazion termodinamega

[Modifega | modifica 'l sorgent]

Del pont de vista termodinameg, i sistema disperdids i ven ciamads liofil se i è termodinamegament stabil, e liofob se i è termodinamegament instabil.