Và al contegnud

Vitamina

De Wikipedia
Lombard Quell articol qì l'è scrivud in Lombard, cond l'ortografia Scriver Lombard.

Le vitamine i è composts organeg necessare per la vita de un organism, ma qe l'organism l'è miga bon de far-s sœ deperlu e donca el g'ha de ciapar-i de la dieta. Le vitamine le g'ha de spess un rœl cataliteg 'me coenzima, e de solit i è assee quantità pecene. Prope perqè i è necessare per la vita, la carenza, el mal-assorbiment o l'insuficienza de una specifega vitamina la porta a una malatia. El fait qe una sostanza qimega la sapes considerada una vitamina per una specie, vœl miga dir qe la sapes incé per tœte: prexempe, la vitamina C l'è essenziala doma per i primats e le cavie, inveci squase tœts i olter anemai i la fa sœ deperlor a parter de la glucosa.

Carataristege jenerale

[Modifega | modifica 'l sorgent]

El nom vitamine i ge l'ha dait perqè al prencepe se pensava qe le fœdess tœte amine, e le se considerava donca le "amine de la vita". Cond el nar inanz coi stude inscambi el s'è fait semper plussee ciar qe qelle qe per semplicitaa ciamom vitamine i è molecole qimegament diferente, qe le g'ha en comun domà el fait qe i è indispensabole per la vita e qe l'è miga possibol qe un organism i la faes sœ deperlu. In banda a la diferenza qimega, i è diferente fess anca de un pont de vista fisiolojeg: le vitamine le g'ha una mœcia de fonzion diferente, e miga correlade intra de lore, qe le va de la regolazion dei orgen sensoriai ('me prexempe la vitamina A qe l'è importanta fess per la vision), al metabolism dei aminoacids e dei acids grass, e tante oltre fonzion an'mo. In jeneral, se g'havress de parlar miga de vitamina, 'me la fœdess una singola sostanza, ma de vitamer: ogne vitamina l'è constituida da un insema de molecole qimegament correlade cond l'istessa fonzion, e qe de spess le g'ha de vesser ativade dal corp.

Carenza e ipervitaminosis

[Modifega | modifica 'l sorgent]

Al dé d'incœ le malatie doside a la carenza de le vitamine i è semper plœ rare, e i è dree a descomparir un poo a la volta anca ind el terz mond; al istess temp però, g'è an'mo anca ind el mond ocidental vergœne forme de ipo-vitaminosis, çoè situazion indov qe se ciapa trop poc de una quai vitamina ind la dieta. Qest lavor qé el pœl vesser dosid de tants motiv diferents, prexempe ind vergœne diete indov qe se tira vià vergœne tipolojie de aliments, 'me ind la dieta vegana, qe la pœl portar a ipovitaminosis de la vitamina B12 se ta tœlet miga jo un quai integrador; an'mo quand qe se cœx i aliments cond modalitaa miga jœste, prexempe se te feet cœxer cond tropa aiva le vitamine idrosolubile le se disperde ind l'aiva. An'mo per patolojie qe le te fa assorbir miga ben le robe, qe le sapes jenetege o qe le rives da un stil de vita miga corret, 'me l'alcolism. D'oltra banda, al dé d'incœ se ved de spess anca l'ipervitaminosis, çoè una situazion indov qe la jent la tœl jo tants integrador de vitamine de per so cœnt, senza domandar-g al dotor, e el taca a hvir-ga problemi de salud dosids a qell lavor qé. Le situazion donca de tegner ben a cœr per evitar alterazion vitaminege i è:

  • Us alimentar miga jœsts: diete drastege, esclosion de vergun aliments de la dieta, diete miga balanzade, le pœl portar a alterazion dei levei de vitamine ind el organism;
  • Condizion fisiolojege particolar: g'è de le condizion indov qe se g'ha de valudar ben ben se g'è de integrar le vitamine, prexempe ind i anzian, putin, ind le fomne pregne, etc;

Classifegazion qimega

[Modifega | modifica 'l sorgent]

Come qe i è sostanze diferente fess del pont de vista qimeg e de fonzion ind l'organism, le vitamine, segond le carataristege molecolare, le se divid intra idrosolubii e liposolubii.

Vitamine idrosolubii

[Modifega | modifica 'l sorgent]

I è le vitamine qe le se dissolv ind l'aiva; de solit le ven assorbide cond trasportador ativ e le se acumula miga ind l'organism, donca l'è important qe le sapes presente semper ind la dieta. Le vitamine idrosolubii plœ importante i è:

I è miga propriament vitamine, ma le pœl vesser metide istess ind qella sezion qé:

Vitamine liposolubii

[Modifega | modifica 'l sorgent]

I è le vitamine qe le se dissolv ind i solvents lipofii; 'me i lipids, le se assorb per diffusion passiva e come qe ge piax i ambients lipofii le pœl acumular-s ind l'organism, soratœt ind el fideg. Qest qé el pœl vesser positiv a levell de soravivenza, perqè anca se te le ciapet miga tœts i dé fa negot, però al istess temp i è qelle qe l'è plœ facil qe se 'n g'habes una quantità tossega, soratœt se sa dopera integrador de manera sconsiderada. I è vitamine domà per organism evolvids, perqè i è responsabile de orgegn importants fess, qe i è desvilupads domà in organism superior (vista, udit, oss). Le vitamine liposolubii plœ importante i è:

Le antivitamine i è sostanza qe le g'ha una azion antagonista ins una specifega vitamina, e donca le sbassa la so biodisponibilità. Prexempe l'avidina l'è una proteina qe la se pœl catar ind i œv e qe la fa un ligam irreversibol cond la vitamina H, incé de miga podir assorbir-la. De tœte le manere, la avidina l'è termolabil, donca se se fa cœxer l'œv la perd la capacitaa de ligar la vitamina H.