Element del period 7

De Wikipedia


I elemeent chímich del períut 7 de la taula periòdica a inn quii del sètim riich de la taula; ul períut al tègn deent anca i elemeent dii atíniit.

Grupp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nòmm
87
 Fr 
88
Ra
89-103 104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Uub
113
Uut
114
Uuq
115
Uup
116
Uuh
117
Uus
118
Uuo

Atíniit 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr