Wikipedia:Drizzera

De Wikipedia
Salta a la navigazzion Và a cercà
Drizzera:
WP:D

Creazion e dovradi da li drizzera

A gh'i da creà una pàgina da redirezion cul nomm curt ch’a la lia a la pàgina cul nomm largh. Par esempi, a pudi vuré WP:PCD ch'a la redireziona a Wikipedia:Pàgina da curdinament di dialett. Al scumenzament da la pàgina cul nomm largh, a gh'i da gjuntà el model Template:Drizzera, en tant che pro-memòria ch'al esist una drizzera par chela pàgina-là. Tornant indrée a l’istess esempi, el còdas al saress da chesta manera:

{{drizzera|[[WP:PCD]]}}

Da remarcà: a gh'i da scrif ul liamm a la drizzera en tant che paràmetar, dapress el tirett vertical "|": |[[WP:PCD]] in chest cas-chí.

Si vu creé una drizzera, par piasé repurté-la chí-da-sota, en la sezion apropriada!

NB: Drizere in russ: gnamò creade, a pudi i creà vu-istess, apó subit! Clichée sul liamm russ e pœui scrivée: #REDIRECT[[chí el nomm da la pàgina a che sa vœur rivà]]. In fin, salvaguardée la pagina: la drizzera a l'è bell-e-pronta!

Lista da drizzera

Drizzera a pàgina da la Wikipedia

WP:DLURT Wikipedia:Cumə marcá ul dialett e l'urtugrafía chə sə dövra
WP:PCD Wikipedia:Pàgina da cuurdinameent di dialett
WP:J Wikipedia:Jütt
WP:AD Wikipedia:Artícuj dumandaa
WP:B Wikipedia:Bot
WP:C Wikipedia:Categurizazziun
WP:D Wikipedia:Drizzera
WP:S Wikipedia:Sbozz
WP:LF Wikipedia:Liamm da fö
WP:SP Wikipedia:Scancelá pàgine
WP:EP/P Wikipedia:Scancelá pàgine /Pruposte
WP:LS Wikipedia:Líbar da stiil
WP:LSC Wikipedia:Líbar da stil da categirizazziun
WP:IW Wikipedia:Liamm interwiki
WP:M Wikipedia:Mantenimeent
WP:MIA Wikipedia:Vargott la Wikipedia al è mia
WP:PP u WP:PRUT Wikipedia:Pàgina prutegida
WP:P Wikipedia:Purtaal
WP:RPF Wikipedia:Regístar da pàgine a füsiuná
WP:RPM Wikipedia: Regístar da pàgine a miloraar
WP:SB Wikipedia:Sabiun
WP:EU Wikipedia:Etichete d'üsüari
WP:U Wikipedia:Urtugrafía

Drizzere a pàgine spezziale

S:A Spezziaal:Pàgine cüü-da-sacch
S:C Spezziaal:Categuríe
S:CSA Spezziaal:Categuríe senza artícuj
S:CSC Spezziaal:Categuríe senza categuría
S:IO Spezziaal:Imàgen òrfe
S:PC Spezziaal:Pàgine cürte
S:PO Spezziaal:Pàgine òrfe
S:PL Spezziaal:Pàgine larghe
S:PV Spezziaal:Pàgine vege
S:PN Spezziaal:Pàgine növe
S:PR Spezziaal:Pàgine dumandade
S:PSC Spezziaal:Pàgine senza categuría

Drizzere a categuríe

C:EE Category:Elemeent a eliminá C:PSD Category:Pàgina senza dialett
C:CR Category:Wikipedia:Copyright
C:IOD Category:Imàgen d'urígen descugnussüda
C:APF Category:Wikipedia:Artícul par füsiuná
C:PRB Category:Pàgina cun prubleem tèg·nich
C:AM Category: Artícul a mejurá

Drizzere a otre pàgine (generale e purtaj)

G:P Pagina Prinçipala
G:WP Wikipedia
G:CA Calendari d'avenimeent
P:P ---------
P:CA --------
P:PV -------
P:G Purtaal:Geugrafía
P:MIT --------
P:MAT Purtaal:Matemàtega
P:FIS ----------
P:CS ------------