Equazziun

De Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

NOTA: ul tèrmin 'iguaal' al è tòolt dal Pus·cjavin e 'igualtaa' al è custrüii gjuntaant ul prefiss d'astrazziun in manera fisc natürala.

Una equazziun a l'è una igualtaa intra di espressiun matemàtegh, sudisfada noma par vargüna valuur di paràmetar u variàbil ga cuntegnüü. Nurmalameent chiist paràmetar sa inòmena i incògnit. I valuur ch'i-gh'a da töö i incògnit par reend vera l'espressiun sa icjama sulüzziun da l'equazziun e resòolf l'equazziun al vöör dí da truvá sti valuur. Par esempi:

a l'è una equazziun in noma una incògnita, la x. Cuma sa pöö mustrá facilmeent, noma dò valuur x = 2 i x = 3 i-resòolf l'equazziun. Cada oltra valuur la fa inscí che l'espressiun chí-da-sura la síes falsa. Un òolt esempi al pöö vess:

che apó a l'è una equazziun (mia algebràica) d'una variàbil. In cheest caas-chí, i sulüzziun i-è: x = 0, x = 2π, etc. Sa scriif anca: .

Abitüalameent sa i dröva i primm lètar dal alfabett latin a, b, c, evi, par denutá di custaant int i equazziun, cura ca sa reserva i lètar finaal x, y, z, evi, par indicá i incògnit. I dò espressiun igualaa s'i-nòmena tèrmen da l'equazziun.

In acordi a la putenza màssima n a che a l'è elevada la incògnita sa parla d'equazziun da degrée n, par esempi equazziun da primm degrée, equazziun da seguunt degrée, evi.

Intal caas ch'a sa i gh'àbies di diveers equazziun da verificá simultaniameent, sa parla da sistema d'equazziun.

Ul cuncett d'equazziun al è fisc generaal e s'al pöö aplicá apó a funziun (matemàtica), mia simplameent a nümar. In cheest caas-chí ul prublema al è da truvá una funziun u fameja da funziun ch'i verífica determinaat cundizziun. Par esempi, s'al pöö imponn la cundizziun che una funziun la síes iguala a la suva derivada:

Chesta-chí a l'è un equazziun diferenziala, e i söö sulüzziun i-è:

Portal Artícuj relazziunaa a Matemàtica